Regulament campanie Flash Sale

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania "Flash Sale" (numită în cele ce urmează şi " Campania") este organizată de VIDENOV GRUP EOOD, cu sediul în Yambol 8600, str. YAGODA, nr.6,  înregistrată la Registrul Comerţului , cod fiscal CUI / EIK 128621398. În continuare, VIDENOV GRUP EOOD va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”).

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfășurării

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea "Flash Sale".

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României în perioada 11.04.2020 ora 8:00-13.04.2020 ora 7:59, pe www.videnov.ro pentru produsele marcate cu semnul special, achiziţionate în perioada mai sus menţionată, denumite în continuare „Produsele”.

Articolul 3. Produse participante la campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă produsele marcate cu semnul special , achiziţionate de pe  www.videnov.ro semnalizate ca fiind parte din Campanie.

Articolul 4. Dreptul și condițiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1. şi care au creat un cont pe website-ul www.videnov.ro

Articolul 5. Modul de desfășurare a campaniei promoționale

Art. 5.1. Obiectul promoţiei – preţ unic net /discount de pentru produsele semnalizate pe www.videnov.ro, în perioada 11.04.2020 ora 8:00-13.04.2020 ora 7:59. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în ziua Campaniei de pe www.videnov.ro

Art. 5.2. Mecanismul campaniei: produsele achiziţionate în ziua Campaniei vor fi semnalizate în pagina www.videnov.ro. Acest preţ va fi valabil doar în zilele Campaniei.

Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor plata prin tichete cadou, plata prin vouchere cu valoare sau orice altă formă de plată cu excepţia modalitatii de plata agreate în ziua respectivă.

Produsele din campania "Flash Sale" vor fi disponibile în pagina www.videnov.ro în limita stocului existent în aceeaşi zi, fără a fi posibilă plasarea altor comenzi în afara stocului alocat Campaniei. Produsele disponibile la comandă  vor fi livrate în termenul indicat in dreptul fiecarui produs  din momentul plasarii comenzii  ferme.

Campania "Flash Sale" nu se cumulează cu alte promoţii.

Comenzile achitate online garantează existenţa produsului în stoc şi livrarea lui în cel mai scurt timp posibil. Procesarea comenzilor se va face în ordinea plasării comenzii.

Pentru livrarea produselor la domiciliu, urmariti politica noastra de transport pe www.videnov.ro.

Articolul 6. Taxe și impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

Articolul 7. Forță majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe e-mail la [email protected]  în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti bulgare competente.

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoționale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoționale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe site-ul www.videnov.ro  pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania si a Termenilor si conditiilor de vanzare ale firmei Videnov, ce pot fi consultate pe site-ul firmei www.videnov.ro

Scrieti-ne