Mobila Videnov |
ART. 5
(1) Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.
(2) Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:
a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.  
 
ART. 6
Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.
   
ART. 8
(1) Orice lipsă a conformităţii rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformităţii produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor şi produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta şi instalarea incorectă este datorată unei deficienţe în instrucţiunile de instalare.
   
ART. 9
Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.
ART. 10
În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs, în condiţiile art. 13 şi 14.
 
ART. 11
(1) În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.
(2) O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:
a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;
b) importanţa lipsei de conformitate;
c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.
(3) O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.
(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.
(5) În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi.
(6) Vânzătorul are aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial.
   
ART. 12
Noţiunea fără plată, prevăzută la art. 10 şi 11, se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare.
 
ART. 13
Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:
a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
b) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;
c) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără inconveniente semnificative pentru consumator.
 
ART. 14
Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră.
 
ART. 16
Răspunderea vânzătorului privind garanţia legală de conformitate, potrivit prevederilor art. 9 - 14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.
   
ART. 16^1
După expirarea termenului prevăzut la art. 16, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.
  
ART. 16^2
Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul prevăzut la art. 16 se reduce la această durată.
 
ART. 17
Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.
 
ART. 18
Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.
   
ART. 19
Garanţia comercială este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în condiţiile specificate în declaraţiile referitoare la garanţie şi în publicitatea aferentă.
 
ART. 20
(1) Certificatul de garanţie, emis în baza garanţiei comerciale, trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului şi să ateste în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanţia oferită.
(2) Certificatul de garanţie, emis pe baza garanţiei comerciale, trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.
(3) Certificatul de garanţie trebuie redactat în termeni simpli şi uşor de înţeles.
 
ART. 21
(1) La cererea consumatorului certificatul de garanţie va fi oferit în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil şi accesibil acestuia.
(2) În cazul în care certificatul de garanţie nu respectă prevederile alin. (1) şi ale art. 20, valabilitatea acesteia nu este afectată, consumatorul având dreptul de a solicita vânzătorului îndeplinirea condiţiilor incluse în declaraţiile referitoare la garanţie.
(3) Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de garanţie emis pe baza garanţiei comerciale şi, dacă reglementările în vigoare prevăd, de declaraţia de conformitate, precum şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, eliberate de producător.
(4) În cazul în care nu se oferă garanţie comercială, consumatorului i se vor aduce la cunoştinţă de către vânzător, printr-un document scris, drepturile conferite de cap. V - "Termene".
(3) Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.
(4) Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data preschimbării produsului.
(5) Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.
 
Utilizatorul nu poate apela la garantie si isi pierde drepturile de garantie oferita:
a) in cazul in care nu ne prezinta actele care atesta achizitionarea marfii sau documentul de garantie nu este completat;
b) in cazul defectiunilor cauzate de transportarea comenzii Utilizatorului de catre utilizator, al urcarii comenzii de catre client, al deteriorarii marfii in timpul despachetarii cu obiecte ascutite si taioase si al montajului gresit (inceput/terminat) din partea clientului;
c) in cazul in care se incearca reparatia sau eliminarea neconformitatilor de catre centru de service (montaj) neautorizat de Videnov.ro;
d) in cazul deteriorarilor/defectelor cauzate de exploatare incorecta a articolelor (datorita umezelii, zgarieturilor, stricarii, murdaririi, ruperii, arderii si a altor actiuni ori inactiunilor cauzate de consumator);
e) in cazul distrugerii integritatii fizice a marfii;
f) in cazul in care atunci cand deschid pachetele deja livrate, clientul constata neconformitatea, dar nu o semnaleaza, si incepe / efectueaza montajul piesei / produsului;
g) in cazul in care clientul nu colaboreaza si nu ofera informatia care stabileste caracterul neconformitatii marfii cu cea din contract (poze, etc);
h) garantia nu acopera pagube produse de situatii de forta majora (inundatii, cutremur, incendiu si alte calamitati similare).
 
Garantia comerciala oferita pentru produs nu acopera componentele produsului care au un termen de valabilitate limitat. Serviciile de garantie sunt oferite doar si exclusiv in obiectele comerciale mentionate in contractul de vanzare-cumparare, in schimbul prezentarii intregii documentatii si a ambalajului produsului. Serviciile de garantie sunt efectuate doar de catre service autorizat de videnov.ro. Marfurile si serviciile mentionate in acest Site sunt limitate doar la Conditiile generale si informatia mentionate in Site si nu sunt oferite nici un fel de alte garantii in afara de cele mentionate, inclusiv garantii comerciale. Obligatiile firmei videnov.ro referitor la produsele si serviciile care sunt oferite in acest Site sunt reglementate de acordurile incheiate cu importatorii si/sau distribuitorii produselor prezentate.
 

In cazul in care sunt neclaritati sau reclamatii, Utilizatorul trebuie sa ia legatura cu videnov.ro (inainte de inceperea/efectuarea montajului) la urmatorul numar de telefon: +40 31 630 26 26 sau la adresa de e-mail: [email protected]

 

Follow us