Mobila Videnov |

 

CONDITII GENERALE si reguli de participare la jocul „Timp pentru premii”,

organizat de Mobila Videnov

 

I. ORGANIZATOR.

Art. 1. „Mebeli Videnov” EOOD, cu sediul social si adresa de conducere: Str. Yagoda №6, Yambol, cu EIK 206300273, denumit in continuare „MOBILA VIDENOV” sau Organizatorul.

II. PENTRU JOC (fara achizitie de produse).

Art.2.(1) ) MOBILA VIDENOV organizeaza un joc „Timp pentru premii” pentru  castigarea in total a 3 (trei) premii - 3 (trei) ceasuri de perete. La joc pot participa toti cei care indeplinesc toate conditiile descrise mai jos. Jocul se desfasoara in perioada 14.10.2022 - 19.10.2022. Anuntarea castigatorilor se va face pe data de 20.10.2022, intr-un comentariu sub postarea Jocului, pe pagina oficiala de Facebook a Organizatorului.

(2) Participarea la joc nu are legatura cu achizitionarea/utilizarea bunurilor si/sau serviciilor furnizate de Organizatori.

III.PARTICIPANTI

Art. 3. La Joc poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani, care indeplineste toate conditiile jocului descrise mai jos. Angajatii Organizatorului, precum si membrii familiei acestora (copii, parinti si sotii), nu au voie sa participe la Joc.

IV. CONDITII

 Art. 4. La data de 14.10.2022 Organizatorul va publica o postare cu o intrebare pe pagina sa oficiala de Facebook / https://www.facebook.com/MobilaVidenov / . Fiecare participant la Joc trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii sub postare, in perioada de la data de  19.10.2022 pana la ora 23:59 pe data de 20.10.2022 inclusiv. / https://www.facebook.com/MobilaVidenov

/ pentru a avea dreptul de a participa la tombola.

Pentru a participa la joc, participantul trebuie sa fi indeplinit urmatoarele conditii:

•             O conditie prealabila necesara pentru participarea la Joc este ca persoana fizica sa aiba o inregistrare valabila (profil personal) pe Facebook la adresa de Internet www.facebook.com

 Inregistrarea pe Facebook se efectueaza in conformitate cu conditiile si regulile generale.

•             Sa ofere un raspuns  liber  la intrebarea „Ce produs din categoria Accesorii si decoratiuni va place si va inspira sa va  decorati casa cu stil?” intr-un comentariu sub postarea care incepe jocul.

 

V. PREMII

Art. 5. (1) Numarul total de premii este de 3 (trei) ceasuri decorative furnizate de Mobila Videnov.

https://videnov.ro/ceas-de-perete-18

(2) Premiul „ceas de perete” reprezinta venituri nemonetare supuse impozitului final in conformitate cu art. 38, alin.14 din Legea privind impozitul pe venitul persoanelor fizice.

VI. DOMENIUL DE APLICARE TERITORIAL

Art. 6. Jocul este organizat si desfasurat pe teritoriul Republicii Romania.

VII. CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA JOC

 

Art. 7. Acesti Termeni si Conditii Generale reglementeaza relatiile dintre Organizator, pe de o parte, si participantii la Joc, pe de alta parte, precum si conditiile de participare la acesta.

Art. 8. (1) Desfasurarea si participarea la Joc se realizeaza in conformitate cu prezentele conditii generale si cu regulile stabilite mai jos.

(2) Premiul nu poate fi schimbat cu echivalentul sau in numerar.

Art. 9. (1) Termenii si Conditiile Generale sunt modificate si completate unilateral de catre Organizatori.

(2) Efectul modificarilor si completarilor este in vigoare si ii obliga pe participanti din momentul publicarii acestora pe site-ul www.videnov.ro

 

Art. 10. Regulile Jocului sunt obligatorii si sunt aceleasi pentru toti Participantii.

Art. 11. (1) Oricine a indeplinit corect conditiile Jocului si respecta prezentele Reguli participa la tragere la sorti pentru a castiga unul dintre cele 3 premii. Extragerile se vor face pe baza de loterie. Vor fi extrasi 3 (trei) castigatori si 3 (trei) rezerve.

(2) Oricine doreste sa participe la joc poate participa in fiecare zi pe toata perioada jocului.

(3) Un participant poate castiga maximum un premiu.

Art. 12. (1) Organizatorul va anunta numele participantilor castigatori pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/MobilaVidenov . Participantii castigatori vor fi anuntati sub forma de comentariu sub postarea Jocului, pe pagina oficiala a Organizatorului. Fiecare dintre castigatori trebuie sa contacteze organizatorul prin mesaj privat prin intermediul platformei Facebook in termen de 5 zile lucratoare de la anuntarea castigatorilor. In cazul in care castigatorii nu contacteaza Organizatorii in aceasta perioada, acestia vor pierde premiul, iar Organizatorul va declara participantul castigator drept rezerva. Premiile vor fi livrate de catre Organizatori la adresa si persoana de contact specificate de castigatori.

(2) Premiile se trimit la adresa indicata de castigatori prin curier in termen de 10 zile de la primirea datelor de la Castigator. Primirea premiului se face numai pe teritoriul Republicii Romania, personal de catre persoana care a participat la Joc. Pentru a primi premiul, Castigatorul ii prezinta angajatului firmei de curierat cartea de identitate, pentru a verifica identitatea si varsta Castigatorului.Organizatorul nu este responsabil pentru defectele sau intarzierile in furnizarea si/sau primirea premiilor din vina partenerului extern relevant. In aceste cazuri, Castigatorul este obligat sa solicite de la Organizator informatii despre partenerul extern relevant al Organizatorului si sa-l contacteze direct.

 

 

(3) La primirea premiului, fiecare castigator semneaza un protocol de acceptare-predare, care atesta predarea premiului, precum si furnizeaza datele personale necesare privind indeplinirea cerintelor fiscale-contabile privind premiul in cauza (nume, prenume si codul numeric personal - CNP ).

(4) In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile si cerintele pentru primirea premiului sau persoana nu este gasita la adresa indicata de acesta in termen de doua vizite, aceasta pierde dreptul de a primi premiul, iar Organizatorul nu datoreaza despagubiri pentru asta.

 

(5) In conformitate cu articolul 13, alineatul 1, punctul 21 din Legea privind impozitul pe venit, premiile in cauza cu o valoare de peste 100 BGN sunt impozabile. Organizatorul precizeaza taxa in Referinta de la art. 73 din Legea impozitului pe venit. Taxa datorata se plateste de catre Organizator.

Art. 13. In cazul in care un participant a transmis date false sau a incalcat sau eludat in alt mod regulile de participare la acesti Termeni si Conditii Generale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina un astfel de participant din Joc.

Art. 14. (1) Organizatorul este administratorul datelor personale colectate ale participantilor in legatura cu participarea la Joc.

 

(2) Prin faptul participarii la joc, participantul concret declara ca indeplineste cerintele prezentului regulament, ca este de acord ca datele personale furnizate de acesta sa fie prelucrate de catre Organizatorul jocului, in calitatea sa de administratorul datelor cu caracter personal, precum si cel care s-a familiarizat cu prezentele reguli, este de acord cu acestea si le accepta, obligandu-se sa le respecte.

(3) Organizatorul ia masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a proteja datele personale ale participantilor la Joc.

(4) Toate datele personale ale participantilor colectate prin pagina Organizatorului pentru participarea la Joc sunt distruse in termen de doua luni de la expirarea Jocului, cu exceptia e-mail-urilor participantilor care au acceptat sa primeasca informatii despre promotii  si oferte curente  de la Mobila Videnov.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul, in orice moment si in orice etapa a jocului, in cazul suspiciunii de tentativa de abuz a dreptului de participare la joc sau in cazul suspiciunii de actiuni ilegale a unui anumit participant inregistrat, de a sterge una, mai multe sau toate postarile sale, excluzand astfel astfel de materiale de la participarea la joc. In acest caz, Organizatorul poate pastra datele participantului cu inregistrarea stearsa pentru o anumita perioada de timp.

(6) Politica de protectie a datelor cu caracter personal anuntata pe site-ul Organizatorilor se aplica aspectelor nerezolvate prin acesti termeni si conditii generale in legatura cu datele cu caracter personal:

https://videnov.ro/page/politica-de-protectie-datelor-cu-caracter-personal

 (7) O persoana fizica poate participa la joc o singura data cu un comentariu.

(8) Prin publicarea de  materiale pentru participarea la joc, fiecare participant confirma acceptarea acestor reguli de participare la joc.

Art. 15. Organizatorul nu este responsabil pentru incapacitatea de a participa la Joc din motive independente de vointa sa rezonabila (forta majora, evenimente intamplătoare, probleme cu accesul si calitatea conexiunii la Internet etc.).

Art. 16. Organizatorul are dreptul de a inceta Jocul in orice moment din motive tehnice, modificari relevante ale legislatiei in vigoare, ordine ale autoritatilor competente ale statului si/sau circumstante de forta majora, ca atare sunt considerate evenimente si fenomene care sunt exterioare, imprevizibile si inevitabile si care fac imposibila indeplinirea subiectului acestei tombole. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii despre aceasta in mod corespunzator. In aceste cazuri, Organizatorii nu datoreaza despagubiri catre Participanti.

Art. 17. Pentru tot ce nu este reglementat cu prezentii termeni si conditii generale ale Jocului, se aplica Termenii si Conditiile Generale ale companiei „Mebeli Videnov EOOD”, specificate pe site www.videnov.ro .

In vigoare de la 14.10.2022

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

CONDITII GENERALE si reguli de participare la jocul „Timp pentru premii”,

organizat de Mobila Videnov

 

I. ORGANIZATOR.

Art. 1. „Mebeli Videnov” EOOD, cu sediul social si adresa de conducere: Str. Yagoda №6, Yambol, cu EIK 206300273, denumit in continuare „MOBILA VIDENOV” sau Organizatorul.

II. PENTRU JOC (fara achizitie de produse).

Art.2.(1) ) MOBILA VIDENOV organizeaza un joc „Timp pentru premii” pentru  castigarea in total a 3 (trei) premii - 3 (trei) ceasuri de perete. La joc pot participa toti cei care indeplinesc toate conditiile descrise mai jos. Jocul se desfasoara in perioada 14.10.2022 - 19.10.2022. Anuntarea castigatorilor se va face pe data de 20.10.2022, intr-un comentariu sub postarea Jocului, pe pagina oficiala de Instagram a Organizatorului.

(2) Participarea la joc nu are legatura cu achizitionarea/utilizarea bunurilor si/sau serviciilor furnizate de Organizatori.

III.PARTICIPANTI

Art. 3. La Joc poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani, care indeplineste toate conditiile jocului descrise mai jos. Angajatii Organizatorului, precum si membrii familiei acestora (copii, parinti si sotii), nu au voie sa participe la Joc.

IV. CONDITII 

Art. 4. La data de 14.10.2022 Organizatorul va publica o postare cu o intrebare pe pagina sa oficiala de Instagram  / https://www.instagram.com/videnov.ro/ . Fiecare participant la Joc trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii sub postare, in perioada de la data de  14.10.2022 pana la ora 23:59 pe data de 19.10.2022 inclusiv. / https://www.instagram.com/videnov.ro/ / pentru a avea dreptul de a participa la tombola.

Pentru a participa la joc, participantul trebuie sa fi indeplinit urmatoarele conditii:

•             O conditie prealabila necesara pentru participarea la Joc este ca persoana fizica sa aiba o inregistrare valabila (profil personal) pe Instagram la adresa de Internet www.instagram.com

 Inregistrarea pe Instagram se efectueaza in conformitate cu conditiile si regulile generale.

• Sa urmareasca profilul oficial de Instagram al Organizatorului https://www.instagram.com/videnov.ro/.

• Sa eticheteze 3 dintre prietenii sai (utilizatori) intr-un comentariu sub postarea care incepe jocul

  

V. PREMII

Art. 5. (1) Numarul total de premii este de 3 (trei) ceasuri decorative furnizate de Mobila Videnov.

https://videnov.ro/ceas-de-perete-18

(2) Premiul „ceas de perete” reprezinta venituri nemonetare supuse impozitului final in conformitate cu art. 38, alin.14 din Legea privind impozitul pe venitul persoanelor fizice.

VI. DOMENIUL DE APLICARE TERITORIAL

Art. 6. Jocul este organizat si desfasurat pe teritoriul Republicii Romania.

VII. CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA JOC

 

Art. 7. Acesti Termeni si Conditii Generale reglementeaza relatiile dintre Organizator, pe de o parte, si participantii la Joc, pe de alta parte, precum si conditiile de participare la acesta.

Art. 8. (1) Desfasurarea si participarea la Joc se realizeaza in conformitate cu prezentele conditii generale si cu regulile stabilite mai jos.

(2) Premiul nu poate fi schimbat cu echivalentul sau in numerar.

Art. 9. (1) Termenii si Conditiile Generale sunt modificate si completate unilateral de catre Organizatori.

(2) Efectul modificarilor si completarilor este in vigoare si ii obliga pe participanti din momentul publicarii acestora pe site-ul www.videnov.ro

 

Art. 10. Regulile Jocului sunt obligatorii si sunt aceleasi pentru toti Participantii.

Art. 11. (1) Oricine a indeplinit corect conditiile Jocului si respecta prezentele Reguli participa la tragere la sorti pentru a castiga unul dintre cele 3 premii. Extragerile se vor face pe baza de loterie. Vor fi extrasi 3 (trei) castigatori si 3 (trei) rezerve.

(2) Oricine doreste sa participe la joc poate participa in fiecare zi pe toata perioada jocului.

(3) Un participant poate castiga maximum un premiu.

Art. 12. (1) Organizatorul va anunta numele participantilor castigatori pe pagina de Instagram www.instagram.com/videnov.bg . Participantii castigatori vor fi anuntati sub forma de comentariu sub postarea Jocului, pe pagina oficiala a Organizatorului. Fiecare dintre castigatori trebuie sa contacteze organizatorul prin mesaj privat prin intermediul platformei Facebook in termen de 5 zile lucratoare de la anuntarea castigatorilor. In cazul in care castigatorii nu contacteaza Organizatorii in aceasta perioada, acestia vor pierde premiul, iar Organizatorul va declara participantul castigator drept rezerva. Premiile vor fi livrate de catre Organizatori la adresa si persoana de contact specificate de castigatori.

(2) Premiile se trimit la adresa indicata de castigatori prin curier in termen de 10 zile de la primirea datelor de la Castigator. Primirea premiului se face numai pe teritoriul Republicii Romania, personal de catre persoana care a participat la Joc. Pentru a primi premiul, Castigatorul ii prezinta angajatului firmei de curierat cartea de identitate, pentru a verifica identitatea si varsta Castigatorului.Organizatorul nu este responsabil pentru defectele sau intarzierile in furnizarea si/sau primirea premiilor din vina partenerului extern relevant. In aceste cazuri, Castigatorul este obligat sa solicite de la Organizator informatii despre partenerul extern relevant al Organizatorului si sa-l contacteze direct.

 

 (3) La primirea premiului, fiecare castigator semneaza un protocol de acceptare-predare, care atesta predarea premiului, precum si furnizeaza datele personale necesare privind indeplinirea cerintelor fiscale-contabile privind premiul in cauza(nume, prenume, cod numeric personal - CNP ).

(4) In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile si cerintele pentru primirea premiului sau persoana nu este gasita la adresa indicata de acesta in termen de doua vizite, aceasta pierde dreptul de a primi premiul, iar Organizatorul nu datoreaza despagubiri pentru asta.

 

(5) In conformitate cu articolul 13, alineatul 1, punctul 21 din Legea privind impozitul pe venit, premiile in cauza cu o valoare de peste 100 BGN sunt impozabile. Organizatorul precizeaza taxa in Referinta de la art. 73 din Legea impozitului pe venit. Taxa datorata se plateste de catre Organizator.

Art. 13. In cazul in care un participant a transmis date false sau a incalcat sau eludat in alt mod regulile de participare la acesti Termeni si Conditii Generale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina un astfel de participant din Joc.

Art. 14. (1) Organizatorul este administratorul datelor personale colectate ale participantilor in legatura cu participarea la Joc.

 

(2) Prin faptul participarii la joc, participantul concret declara ca indeplineste cerintele prezentului regulament, ca este de acord ca datele personale furnizate de acesta sa fie prelucrate de catre Organizatorul jocului, in calitatea sa de administratorul datelor cu caracter personal, precum si cel care s-a familiarizat cu prezentele reguli, este de acord cu acestea si le accepta, obligandu-se sa le respecte.

(3) Organizatorul ia masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a proteja datele personale ale participantilor la Joc.

(4) Toate datele personale ale participantilor colectate prin pagina Organizatorului pentru participarea la Joc sunt distruse in termen de doua luni de la expirarea Jocului, cu exceptia e-mail-urilor participantilor care au acceptat sa primeasca informatii despre promotii  si oferte curente  de la Mobila Videnov.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul, in orice moment si in orice etapa a jocului, in cazul suspiciunii de tentativa de abuz a dreptului de participare la joc sau in cazul suspiciunii de actiuni ilegale a unui anumit participant inregistrat, de a sterge una, mai multe sau toate postarile sale, excluzand astfel astfel de materiale de la participarea la joc. In acest caz, Organizatorul poate pastra datele participantului cu inregistrarea stearsa pentru o anumita perioada de timp.

(6) Politica de protectie a datelor cu caracter personal anuntata pe site-ul Organizatorilor se aplica aspectelor nerezolvate prin acesti termeni si conditii generale in legatura cu datele cu caracter personal:

https://videnov.ro/page/politica-de-protectie-datelor-cu-caracter-personal

 (7) O persoana fizica poate participa la joc o singura data cu un comentariu.

(8) Prin publicarea de  materiale pentru participarea la joc, fiecare participant confirma acceptarea acestor reguli de participare la joc.

Art. 15. Organizatorul nu este responsabil pentru incapacitatea de a participa la Joc din motive independente de vointa sa rezonabila (forta majora, evenimente intamplătoare, probleme cu accesul si calitatea conexiunii la Internet etc.).

Art. 16. Organizatorul are dreptul de a inceta Jocul in orice moment din motive tehnice, modificari relevante ale legislatiei in vigoare, ordine ale autoritatilor competente ale statului si/sau circumstante de forta majora, ca atare sunt considerate evenimente si fenomene care sunt exterioare, imprevizibile si inevitabile si care fac imposibila indeplinirea subiectului acestei tombole. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii despre aceasta in mod corespunzator. In aceste cazuri, Organizatorii nu datoreaza despagubiri catre Participanti.

Art. 17. Pentru tot ce nu este reglementat cu prezentii termeni si conditii generale ale Jocului, se aplica Termenii si Conditiile Generale ale companiei „Mebeli Videnov EOOD”, specificate pe site www.videnov.ro .

In vigoare de la 14.10.2022

 

Follow us