Mobila Videnov |

 

TERMENI SI CONDITII GENERALE pentru participarea la jocul „Participa pentru un premiu ”

organizat de Mobila Videnov

 

I. ORGANIZATOR.

Art. 1. „Mebeli Videnov” EOOD, cu sediul social si adresa de conducere: Str. Yagoda №6, Yambol, cu EIK 206300273/ VAT RO43967995, denumit in continuare „MOBILA VIDENOV” sau Organizator.

II. PENTRU JOC (fara achiziționarea vreunui produs).

Art.2.(1) ) MOBILA VIDENOV organizeazа un joc cu denumirea “ Participa pentru un premiu ” cu scopul de a oferi 6 premii. Puteti participa la joc indeplinind toate conditiile descrise mai jos. Jocul este organizat in perioada 20.02.2023 – 26.02.2023 inclusiv urmatoarele perioade separate pe durata jocului :

20.03.2023 – 22.03.2023 inclusiv

23.03.2023 – 26.03.2023 inclusiv inclusiv

Vor fi extrasi trei castigatori pentru fiecare dintre perioadele mentionate mai sus. Dupa expirarea fiecarei perioade conform art.2(1), in data de 29.03.2023 un total de 6 castigatori vor fi selectati aleatoriu dintre toti cei care au participat la Joc si care indeplinesc Conditiile Jocului.

Participarea la tombola nu este legata de achizitionarea vreunui produs al Organizatorului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau prelungi perioada JOCULUI , despre care participantii vor fi anuntati in timp util printr-un mesaj pe https://www.instagram.com/videnov.ro/

III.PARTICIPANTI

Art. 3. Jocul este deschis oricarei persoane  care au implinit varsta de 18 ani si care a indeplinit toate conditiile jocului descrise mai jos. Angajatii Organizatorului, precum si membrii familiilor lor (copii, parinti si soti) nu au voie sa participe la Joc.

IV. CONDITII

Art. 4. In data de 20.03.2023 si 23.03.2023 Organizatorul va publica o postare video cu o intrebare pe pagina sa oficiala de Instagram https://www.instagram.com/videnov.ro/  . 

Pentru a participa la joc, participantul trebuie sa fi indeplinit urmatoarele conditii:

•   O conditie prealabila necesara pentru participarea la Joc este ca persoana fizica sa aiba o inregistrare valabila (profil personal) pe Instagram la adresa de Internet https://www.instagram.com

 Inregistrarea pe Instagram se efectueaza in conformitate cu conditiile si regulile generale.

•   Sa ofere un raspuns  liber  la intrebarea „Ce produs din categoria Accesorii si decoratiuni va place si va inspira sa va  decorati casa cu stil?” intr-un comentariu sub postarea care incepe jocul.

•   Urmărește profilul nostru pe Instagram https://www.instagram.com/videnov.ro/

 

V. PREMII

Art. 5. (1) Numarul total de premii pentru intreaga perioada a jocului este de 6 premii oferite de Mobila Videnov

2 buc Ceas de perete - https://videnov.ro/ceas-de-perete-3

2 buc Ceas de perete - https://videnov.ro/ceas-de-perete-26

2 buc Oglinda - https://videnov.ro/oglinda-18

VI. DOMENIUL TERITORIAL

Art. 6. JJocul este organizat   numai pentru teritoriul Romaniei.

VII. TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU PARTICIPAREA LA JOC

Art. 7. Acești Termeni și Condiții Generale reglementeaza relațiile dintre Organizator, pe de o parte, si participanții la Joc, pe de alta parte, precum si condițiile de participare la acesta.

Art. 8. (1) Conduita si participarea la Joc se vor desfașura in conformitate cu prezentele conditii generale si regulile stabilite mai jos.

(2) Nu este permisa inlocuirea premiului cu echivalentul sau in bani.

Art. 9. (1) Termenii si condițiile generale sunt modificate si completate unilateral de catre Organizator.

(2) Efectul modificarilor si suplimentelor este in vigoare si ii obliga pe participanți din momentul anuntarii lor pe site-ul https://videnov.ro/ www.videnov.ro

Art. 10. Regulile jocului sunt obligatorii și sunt aceleași pentru toți participantii.

Art. 11. (1) Oricine indeplineste corect conditiile Jocului si respecta aceste Reguli , participa la tombola pentru a castiga unul dintre cele 6 premii. Extragerile se vor face pe baza de tragere la sorti, prin intermediul aplicaiei https://commentpicker.com/ Vor fi extrasi 6 castigatori si 6 rezerve.

(2) Oricine doreste sa participe la Joc poate participa o singura data pe toata perioada jocului.

(3) Un participant poate castiga maximum un premiu.

Art. 12. (1) Organizatorul va anunța cei 6 participanti caștigători pentru ambele perioade a Jocului in data de 29.03.2023 pe pagina de Instagram  https://www.instagram.com/videnov.ro/. Castigatorii vor fi anuntati intr-un comentariu sub postarea Jocului corespunzatoare subperioadei relevante pe pagina oficiala de Facebook a Organizatorului. Fiecare dintre castigatori trebuie sa contacteze organizatorul printr-un mesaj privat prin intermediul platformei Facebook in termen de 3 zile lucratoare dupa ce a fost anuntat ca si castigator. Daca castigatorul nu contacteaza organizatorii in aceasta perioada, acesta pierde premiul si Organizatorul va anunta participantul castigator ca rezerva. Premiile vor fi livrate de catre Organizatori la adresa si persoana de contact specificate de castigatori, prin intermediul unei firme de curierat.

(2) Premiile vor fi trimise la adresa specificata de castigatori in termen de 15 zile de la primirea datelor de la Castigator. Primirea premiului se efectueaza numai pe teritoriul Romaniei, personal persoanei care a participat la Joc.

(3) La primirea premiului, fiecare castigator semneaza un proces verbal de predare-primire, care atesta predarea premiului, precum si furnizeaza datele personale necesare privind indeplinirea cerintelor fiscale-contabile privind premiul in cauza (nume si cnp).(nume, prenume si codul numeric personal - CNP ).

(4) Daca nu sunt indeplinite toate conditiile si cerintele pentru primirea premiului sau persoana nu este gasita la adresa indicata de acesta in decurs de doua vizite, aceasta isi pierde dreptul de a primi premiul, iar Organizatorul nu datoreaza despagubiri pentru aceasta.

(5) In baza art. 13, paragraful 1, punctul 21 din Legea privind impozitul pe venit, premiile sunt impozabile cu o valoare de peste 100 BGN. Organizatorul precizeazа taxa иn Referinтa de la art. 73 din Legea impozitului pe venit. Taxa datoratа se plаteсte de cаtre Organizator

Art. 13. In cazul in care un participant a oferit date false sau a incalcat sau eludat in alt mod regulile de participare la acesti Termeni si Conditii Generale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina un astfel de participant din Joc.

Art. 14. (1) Administratorul datelor personale ale participantilor in legatura cu participarea la Concurs este Organizatorul. 

(2) Acordul scris al participantilor de a utiliza datele personale de mai sus este furnizat in momentul includerii lor voluntare in Joc, conform acestor Conditii Generale, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita declaratii scrise - acordul in acest sens de la participantii castigatori. 

(3) Organizatorul ia mаsurile tehnice și organizatorice necesare pentru protectia datelor cu caracter personal ale participantilor la Joc.

(4) Toate datele personale ale participanților colectate prin intermediul paginii Organizatorului pentru participarea la Joc vor fi distruse în termen de doua luni de la expirarea termenului Jocului, cu excepția e-mailurilor participanților care au fost de acord sa primeasca informații despre promoții și oferte actuale de la Mobila Videnov.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul, in orice moment si in orice etapa a jocului, in cazul suspiciunii de tentativa de abuz a dreptului de participare la joc sau in cazul suspiciunii de actiuni ilegale a unui anumit participant inregistrat, de a sterge una, mai multe sau toate postarile sale, excluzand astfel de materiale de la participarea la Joc. In acest caz, Organizatorul poate pastra datele participantului cu inregistrarea stearsa pentru o anumita perioada de timp.

(6) Politica de protectie a datelor cu caracter personal anuntata pe site-ul Organizatorilor se aplica aspectelor nerezolvate prin acesti termeni si conditii generale in legatura cu datele cu caracter personal

https://videnov.ro/page/politica-de-protectie-datelor-cu-caracter-personal

(7) O persoana fizica poate participa la joc o singura data cu un comentariu.

(8)Prin postarea materialelor pentru participarea la joc, fiecare participant confirma acceptarea acestor reguli de participare la joc

Art. 15. Organizatorul nu este responsabil pentru incapacitatea de a participa la Joc din motive care depășesc controlul rezonabil al acestuia (in caz de forta majora, evenimente accidentale, probleme cu accesul si calitatea conexiunii la internet etc.).

Art. 16.Organizatorul are dreptul de a incheia Concursul in orice moment din motive tehnice, modificari   ale legislației aplicabile, solicitari ale autoritatilor competente ale statului si/sau forta majora, precum evenimente si fenomene care sunt externe, imprevizibile si inevitabile si care fac imposibila efectuarea tombolei. Organizatorul este obligat sa informeze Participantii despre aceasta intr-un mod corespunzator. In aceste cazuri, Organizatorul nu datoreaza despagubiri catre Participanti. s

Art. 17. Pentru tot ce nu este reglementat de prezentele Condiții generale ale Jocului, se aplica Conditiile generale ale companiei „Mebeli Videnov EOOD ” indicate pe site-ul https://videnov.ro/ www.videnov.ro 


In vigoare de la 20.03.2023

 

Follow us